VALO- JA VIDEOKUVAUSPALVELUN SEKÄ OHEISTUOTTEIDEN TOIMITUSEHDOT

Määritelmät:
Toimittaja on teoksen tekijä tai palvelun tarjoaja, jolla on tekijänoikeudet aineistoon. 
Tilaaja on yritys, yhteisö, yksityishenkilö tai muu oikeushenkilö, joka ostaa palvelun ja siihen liittyvät erikseen sovittavat käyttöoikeudet.
Aineistoa ovat tilaajan tilaamat valokuva- tai videoteokset sekä muut teokset, jotka toimittaja on tehnyt ja/tai omistaa. 
Sopimus on tilaajan ja toimittajan välinen kirjallinen viesti, joka katsotaan päteväksi, kun tilaaja on hyväksynyt kustannusarvion tai tarjouksen.
Tekniset ongelmat ovat toimittajasta riippumattomia välineistöön liittyviä ongelmia, kuten kameran tai kovalevyn hajoaminen. 

Valokuvat jaetaan sähköisesti, ja jaon yhteydessä ilmoitetaan missä ajassa kuvat tulee ladata itselle. Videoiden ja muun aineiston jakotapa sovitaan tilanteen mukaan. Toimittaja säilyttää jälkikäsitellyt kuvat ja muut teokset kolme vuotta, jonka aikana tilaajan on mahdollista pyytää niitä itselleen. 

Toimittaja sitoutuu varautumaan teknisiin ongelmiin kohtuulliseksi katsottavalla tarkkuudella. Toimittaja ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen mikäli varotoimenpiteistä huolimatta aineisto vahingoittuu tai sitä ei pystytä toimittamaan. 
Toimittajan virheestä johtuvista vahingoista on toimittaja korvausvelvollinen. 

Tekijänoikeudet säilyvät toimittajalla. Aineiston julkaisemisen yhteydessä on poikkeuksetta mainittava tekijän nimi (Carolina Mobarac). Instagramissa on merkittävä kuvaajaksi käyttäjä @fannycarolinareaper ja muualla on kirjoitettava osoite fannycarolina.fi.
Toimittajalla ja alihankkijoilla on oikeus käyttää aineistoa oman työnsä referenssinä myös markkinoinnissa ellei muusta sovita.

Sopimus on sitova, kun tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt kirjallisen tarjouksen sekä aikataulun. Sopimuksen tai tuotantosuunnitelman muutoksista on sovittava kirjallisesti. Tilauksen voi perua seitsemän päivää ennen toteutusta veloituksetta. Alle seitsemän päivää ennen toteutusta peruutetuista tilauksista peritään 50% työn sovitusta tai arvioidusta hinnasta.

Tilaamalla palvelun tilaaja hyväksyy toimitusehdot.